Έμπειρος γνώστης του διεθνούς δικαίου ατυχημάτων και παθιασμένος με τη γεωπολιτική, μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI) για αρκετά χρόνια, ο Etienne Rosenthal είναι άριστος γνώστης, τόσο θεωρητικά όσο πρακτικά, ζητημάτων θαλάσσιας πειρατείας, κινδύνου τρομοκρατίας σε πολλά μέρη του κόσμου καθώς και υπεράσπισης ή ποινικής δίωξης δημόσιων φορέων και κυβερνητικών στελεχών.

Ο Etienne Rosenthal ενέτεινε την εμπειρία του μέσα από τη συμμετοχή του σε διάφορες μονάδες κρίσης – κάποιες φορές σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών – αποκτώντας τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες του την εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων, στην επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, και στην διαπραγμάτευση, όταν αυτό είναι δυνατό και θεμιτό.

Αυτή η εμπειρία είναι δυσεύρετη και πολύτιμη.

Η εκθετική αύξηση των πληροφοριών και ο κίνδυνος παραπληροφόρησης ή παραμόρφωσης των πληροφοριών που μπορεί να προκαλέσει, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, αναγκάζει εταιρείες και φυσικά πρόσωπα να αντιδρούν σπασμωδικά και σύμφωνα με την μεθοδολογία «προσδοκία- πρόβλεψη-προστασία» που σπάνια είναι σε θέση να γνωρίζουν ή να επιτύχουν, λόγω έλλειψης εμπειρίας ή/και τεχνογνωσίας.

Η διαχείριση κρίσεων και η απορρέουσα επικοινωνία – τόσο εσωτερικά, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα και επείγοντα μέτρα όσο και εξωτερικά, για την ενημέρωση και, εάν είναι απαραίτητο, την ενθάρρυνση και καθησυχασμό των πελατών και του κοινού – είναι θεμελιώδη όσο και αρκετά σύνθετα ζητήματα που το δικηγορικό γραφείο του Etienne Rosenthal γνωρίζει πώς να διαχειριστεί σε κάθε επίπεδο.

Archipelago/Crise