Archipelago, ένας όρος αρχαίας ελληνικής προέλευσης που έχει κοινή ονομασία τόσο στα αγγλικά όσο και στα νεοελληνικά, επιλέχθηκε για να ορίσει και να παρουσιάσει το δικηγορικό γραφείο του Etienne Rosenthal, ο οποίος ορκίστηκε δικηγόρος στο Παρίσι το 1988, είναι ενεργό μέλος του δικηγορικού συλλόγου Νάντης, δραστηριοποιείται στην ηπειρωτική Γαλλία και τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη της και ασχολείται κυρίως στον τομέα κινδύνου και αστικής / ποινικής ευθύνης.

Archipelago/PalaisJustice

Το Archipelago γεννήθηκε από μια διαπίστωση: Η πρακτική του νόμου αντιπροσωπεύει σήμερα μια πλοήγηση σε έναν ωκεανό αστάθειας μέσω περιοχών ασφάλειας που απαιτεί εξειδικευμένες εγκάρσιες γνώσεις, τόσο τεχνικές όσο και νομικές, όπως και την ικανότητα μεταφοράς και εργασίας σε διαφορετικά νομικά ή διαδικαστικά συστήματα (αστικό δίκαιο, κοινό δίκαιο, τοπικό δίκαιο της Γαλλικής Πολυνησίας και της Νέας Καληδονίας, εθιμικό δίκαιο ...).

"Αρχιπέλαγος: Ένα σύμπλεγμα νήσων, περιλαμβανομένων και τμημάτων νήσων, αλληλοσυνδεόμενα ύδατα και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν μιά αυτοτελή γεωγραφική, οικονομική και πολιτική ενότητα, ή που θεωρούνται ιστορικά ότι σχηματίζουν μιά τέτοια ενότητα."
(Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας / Montego Bay - άρθρο 46)

Με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο δικαστικό και διεθνές δίκαιο, με μακρά πείρα στη διαχείριση πολύπλοκων διαδικασιών και με την πεποίθηση ότι αφενός η ανάπτυξη στρατηγικών επιλογών απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση και μια μόνιμη συμμετοχή και αφετέρου ότι η συνεχής αναζήτηση μιας λύσης πρέπει να οδηγεί στην γνώση της καινοτομίας, ο Etienne Rosenthal είναι δικηγόρος όχι μόνο μαχητικός και πειθαρχημένος, αλλά και αφοσιωμένος, δημιουργικός και επίμονος.

Archipelago/LivreDroit

Έχοντας αποκτήσει μια πραγματική ευχέρεια στην εργασία πάνω σε διαφορετικά νομικά περιβάλλοντα, είτε πρόκειται για να καθοδηγήσει μια διαπραγμάτευση είτε για να πιλοτάρει μια διακρατική διαμάχη, και επειδή κατέχει την αγγλική γλώσσα και μελετά ελληνικά μετά τα ισπανικά, ο Etienne Rosenthal τώρα προσφέρει στους πελάτες του την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσει, ως πληρεξούσιος δικηγόρος στις συναλλαγές ακινήτων, στα σχέδια τους για αγορά ή πώληση ακινήτων.

Το Archipelago στηρίζει ιδανικά αυτή τη νέα δραστηριότητα, που αναπτύσσεται κυρίως στην Ελλάδα.

Με τα χρόνια, ο Etienne Rosenthal έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επαφών και ανταποκριτών - συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων - στη μητροπολιτική Γαλλία και στην υπερπόντια, καθώς και σε πολλές ξένες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που του επιτρέπουν να προσφέρει στους πελάτες του την ευκαιρία για εγγυημένη και αποτελεσματική συνεργασία σε πολλούς τομείς.

Το δικηγορικό γραφείο του Etienne Rosenthal, του οποίου η πελατεία αποτελείται από ενώσεις, τοπικές αρχές, ιδιώτες και επιχειρήσεις, βρίσκεται επί σειρά ετών εγγεγραμμένος στον κατάλογο των δικηγόρων που συστήνονται στους υπηκόους τους από τις πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Γαλλία και στον κατάλογο των Συμβουλίων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.