Δικαιώματα


ARCHIPELAGO ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟ * Δικηγορικό Γραφείο - Etienne ROSENTHAL Δικηγόρος

* Το Αρχιπέλαγο είναι η ονομασία του δικηγορικού γραφείου του Etienne ROSENTHAL

Το σήμα κατατέθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (INPI) στις 7 Δεκεμβρίου 2017 – Αριθμός εγγραφής174411031

Διαχειριστής Έκδοσης:

Etienne ROSENTHAL Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Νάντης, ασκών το επάγγελμα επι της λεωφόρος Georges Pompidou 1, Τ.Κ. 44200 Νάντη

Τηλέφωνο: +33251840084 - Φαξ: +33251841900

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@archipelago.law

SIRET: 344 816 384 000 61- ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ: FR3634481638400061

Φωτογραφίες: Etienne ROSENTHAL