ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
+33 (0)2 51 84 00 84
Fax:
+33 (0)2 51 84 19 00
Email:
Διεύθυνση:
λεωφόρος Georges Pompidou 1
Τ.Κ. 44200 Νάντη
FRANCE

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ


Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχομαι ότι οι πληροφορίες που θα εισαχθούν θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της αίτησης για πληροφορίες ή υπολογισμό χρέωσης που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται υπόκεινται σε επεξεργασία που προορίζεται για την πραγματοποίηση ραντεβού ή τον υπολογισμό χρέωσης. Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι ο Etienne Rosenthal, Δικηγόρος, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο της Νάντης, ασκών το επάγγελμα επί της λεωφόρος Georges Pompidou 1, Τ.Κ. 44200 Νάντη – Τηλέφωνο: +33251840084 – Φαξ: +33251841900 – Email: contact@archipelago.law

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το άρθρο 32 του Γαλλικού Νόμου που αφορά σε IT και σχετιζόμενες ελευθερίες της 6ης Ιανουαρίου 1978 που τροποποιήθηκε το 2004 , ο διαχειριστής της δημοσίευσης αυτού του ιστότοπου σας ενημερώνει ότι:

  • • Υπεύθυνος για το αρχείο είναι ο κ. Etienne Rosenthal του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται παραπάνω. Ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι προς εξασφάλιση ραντεβού ή/και καθορισμό χρέωσης.
  • • Ο παραλήπτης είναι ο δικηγόρος και διαχειριστής έκδοσης αυτού του ιστότοπου, δηλ. ο κ. Etienne Rosenthal.
  • • Προκειμένου να δύναται να υπολογιστεί το κόστος των υπηρεσιών σε περίπτωση συνεργασίας αυτά τα δεδομένα θα διατηρούνται ως εξής: εάν δε ληφθεί καμία περεταίρω ενέργεια το πολύ για 15 ημέρες, εάν η υπόθεση ανατεθεί τελικά στον δικηγόρο τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 χρόνια από την τελευταία τελεσθείσα νομική πράξη.
  • • Σχετικά με το ραντεβού, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 χρόνια από την ημερομηνία παροχής συμβουλών (αυτό εάν έχει οριστεί ραντεβού). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν τηρήσει το ραντεβού του, τα δεδομένα θα διαγραφούν την επόμενη ημέρα.
  • • Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε από τον κ. Etienne Rosenthal.
  • • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον κ. Etienne Rosenthal.
  • • Εάν πιστεύετε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν έχει διασφαλιστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL).